Autodesk Product Design Collection
Autodesk Product Design Collection close

1 Autodesk Product Design Collections Napravi upit Autodesk Product Design Collections je paket programa nephodnih svakom savremenom mašinskom inženjeru. Primenjuje se na polju: Industrijskog dizajna, 3D modelovanja, Konceptulanog modelovanja, Ilustracija, simulacije i izrade tehničke dokumentacije. Obuhvata programe uz pomoć kojih se može kompletirati ceo inženjerski process. Poseduje alate za 3D parametarsko projektovanje u mašinstvu, projektovanje […]

AutoCAD Inventor LT Suite
AutoCAD Inventor LT Suite close

1 AutoCAD Inventor LT Suite Napravi upit Od kada je Autodesk počeo da rešava čitave tokove tehničkog procesa projektovanja, reč Suite u nazivu proizvoda označava paket koji u sebi sadrži više uzajamno povezanih programa. Instalacijom više programa u okviru paketa projektantu se omogućava da rešava tehničke probleme celovito, brzo i efikasno, od koncepta do dokumentacije […]

Autodesk® Inventor® Professional
Autodesk® Inventor® Professional close

1 Autodesk® Inventor® Napravi upit U potpunosti podržava projektovanje složenih konstrukcija u mašinskoj industriji. Parametarsko projektovanje 3D modela u verziji programa Autodesk Inventor® je efikasno povezano sa modulima programa koji omogućavaju izradu crteža u 2D kao i izradu ostale neophodne dokumentacije za realizaciju proizvodnje. Sadrži kompletnu verziju programa za napredno upravljanje izradom dokumentacije koji u […]

InfraWorks
InfraWorks close

1 InfraWorks Napravi upit Autodesk Infraworks, je program namenjen onima koji žele napraviti brze i efektne vizualizacije svojih projekata, s naglaskom na projekte niskogradnje, obzirom da Autodesk ima niz programskih rešenja za vizualizaciju u visokogradnji. U ovom su programu, međutim, poštovane specifičnosti projektovanja u niskogradnji (kao što su npr. tačno geopozicioniranje objekata, veličina zahvata u […]

Advance Concrete
Advance Concrete close

1 Advance Concrete Napravi upit Autodesk Advance Concrete je posebno napravljen za inžinjere i tehničare koji traže sveobuhvatne i lake za upotrebu softvere integrisane u AutoCAD®. Autodesk Advance Concrete automatski kreira planove oplate, planove armature, količine materijala i NC fajlove. Projekti korisnika Advance Concrete-a Advance Concrete DWF Customer Samples Paketi i sadržaji paketa Instalacija i sistemski […]

Advance Steel
Advance Steel close

1 Advance Steel Napravi upit Inženjerima i tehničarima koji zahtevaju profesionalan i jednostavan 3D softver za automatizaciju izrade crteža, specifikacija materijala i NC fajlova. Autodesk Advance Steel drastično povećava produktivnost i kvalitet crteža i umanjuje moguće greške. Autodesk Advance Steel je deo GRAITEC konstruktivnog softverskog rešenja Customer projects samples Paketi i sadržaji paketa Instalacija i […]

Autodesk AEC Collection
Autodesk AEC Collection close

Autodesk Industry Collection AEC je baziran na BIM tehnologiji. Čini ga set alata namenjenih planiranju, projektovanju i izgradnji svih vrsta građevinskih objekata.

Autodesk Revit
Autodesk Revit close

1 Autodesk Revit Napravi upit Autodesk® Revit® Autodesk Revit je softver namenjen BIM (Building information modeling) procesu i bazira se na parametarskoj izradi 3D modela koji predstavlja sistem informacija, omugućava brzu i efikasnu koordinaciju i saradnju između projektantskih timova, eliminisanje grešaka i simulaciju i analizu projekta u realnom okruženju pre izgradnje samog objekta.   Autodesk […]

AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Civil 3D close

Poseduje sve alate potrebne za obavljanje slozenih analiza i projektovanje u oblasti niskogradnje.