IDEA StatiCa
IDEA StatiCa close

IDEA StatiCa Steel IDEA StatiCa Steel dimenzioniše sve vrste veza u čeličnim konstrukcijama: zavarene veze i veze sa zavrtnjevima, stope stubova i ankerisanje. Daje precizne provere, rezultate čvrstoće, krutosti i izbočavanja. Zavrtnjevi, varovi i betonski blokovi se proveravaju prema EC/AISC propisima. Najčešće korišćeni tipovi veza su predefinisani (Template), a na raspolaganju se nalazi i veliki […]

AutoCAD
AutoCAD close

Biti efikasan je deo svakodnevnog rada sa softverom AutoCAD koji je vodeći i u svetu najviše korišćen softver za skiciranje, izradu detaljnih tehničkih crteža i kompletnih projekata.

Autodesk Plant Design Suite
Autodesk Plant Design Suite close

Autodesk® Plant Design Suite je suftverski paket koje predstavlja sveobuhvatno rešenje za projektovanje postrojenja, procesne industrije i cevovoda, a sve to u okviru ekonomičnog paketa.

Autodesk Factory Design Suite
Autodesk Factory Design Suite close

Autodesk  Factory  Design  Suite predstavlja programski paket koji se koristi za projektovanje fabrika i postrojenja.

Autodesk Product Design Collection
Autodesk Product Design Collection close

1 Autodesk Product Design Collections Napravi upit Autodesk Product Design Collections je paket programa nephodnih svakom savremenom mašinskom inženjeru. Primenjuje se na polju: Industrijskog dizajna, 3D modelovanja, Konceptulanog modelovanja, Ilustracija, simulacije i izrade tehničke dokumentacije. Obuhvata programe uz pomoć kojih se može kompletirati ceo inženjerski process. Poseduje alate za 3D parametarsko projektovanje u mašinstvu, projektovanje […]

AutoCAD Inventor LT Suite
AutoCAD Inventor LT Suite close

1 AutoCAD Inventor LT Suite Napravi upit Od kada je Autodesk počeo da rešava čitave tokove tehničkog procesa projektovanja, reč Suite u nazivu proizvoda označava paket koji u sebi sadrži više uzajamno povezanih programa. Instalacijom više programa u okviru paketa projektantu se omogućava da rešava tehničke probleme celovito, brzo i efikasno, od koncepta do dokumentacije […]

Autodesk® Inventor® Professional
Autodesk® Inventor® Professional close

1 Autodesk® Inventor® Napravi upit U potpunosti podržava projektovanje složenih konstrukcija u mašinskoj industriji. Parametarsko projektovanje 3D modela u verziji programa Autodesk Inventor® je efikasno povezano sa modulima programa koji omogućavaju izradu crteža u 2D kao i izradu ostale neophodne dokumentacije za realizaciju proizvodnje. Sadrži kompletnu verziju programa za napredno upravljanje izradom dokumentacije koji u […]

InfraWorks
InfraWorks close

1 InfraWorks Napravi upit Autodesk Infraworks, je program namenjen onima koji žele napraviti brze i efektne vizualizacije svojih projekata, s naglaskom na projekte niskogradnje, obzirom da Autodesk ima niz programskih rešenja za vizualizaciju u visokogradnji. U ovom su programu, međutim, poštovane specifičnosti projektovanja u niskogradnji (kao što su npr. tačno geopozicioniranje objekata, veličina zahvata u […]

Advance Concrete
Advance Concrete close

1 Advance Concrete Napravi upit Autodesk Advance Concrete je posebno napravljen za inžinjere i tehničare koji traže sveobuhvatne i lake za upotrebu softvere integrisane u AutoCAD®. Autodesk Advance Concrete automatski kreira planove oplate, planove armature, količine materijala i NC fajlove. Projekti korisnika Advance Concrete-a Advance Concrete DWF Customer Samples Paketi i sadržaji paketa Instalacija i sistemski […]

Advance Steel
Advance Steel close

1 Advance Steel Napravi upit Inženjerima i tehničarima koji zahtevaju profesionalan i jednostavan 3D softver za automatizaciju izrade crteža, specifikacija materijala i NC fajlova. Autodesk Advance Steel drastično povećava produktivnost i kvalitet crteža i umanjuje moguće greške. Autodesk Advance Steel je deo GRAITEC konstruktivnog softverskog rešenja Customer projects samples Paketi i sadržaji paketa Instalacija i […]

Autodesk Bulding Design Suite
Autodesk Bulding Design Suite close

Autodesk Building Design Suite je baziran na BIM tehnologiji, vrlo intuitivnom setu alata namenjenom za projektovanje, vizualizacije i modelovanje u visokogradnji.

Autodesk AEC Collection
Autodesk AEC Collection close

Autodesk Industry Collection AEC je baziran na BIM tehnologiji. Čini ga set alata namenjenih planiranju, projektovanju i izgradnji svih vrsta građevinskih objekata.

Autodesk Revit
Autodesk Revit close

1 Autodesk Revit Napravi upit Autodesk® Revit® Autodesk Revit je softver namenjen BIM (Building information modeling) procesu i bazira se na parametarskoj izradi 3D modela koji predstavlja sistem informacija, omugućava brzu i efikasnu koordinaciju i saradnju između projektantskih timova, eliminisanje grešaka i simulaciju i analizu projekta u realnom okruženju pre izgradnje samog objekta.   Autodesk […]

AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Civil 3D close

Poseduje sve alate potrebne za obavljanje slozenih analiza i projektovanje u oblasti niskogradnje.

AutoCAD LT
AutoCAD LT close

1 AutoCAD LT Napravi upit Razlika izmedju Autocad i Autocad LT. Prikazane su prednosti AutodCAD design Suite paketa u odnosu na AutoCAD i AutoCAD LT. Focus Computers na društvenim mrežama

SOFiSTiK
SOFiSTiK close

1 SOFiSTiK Napravi upit Sofistik je softverski paket za statičku i dinamičku analizu građevinskih konstrukcija metodom konačnih elemenata (FEM). Sastoji iz više modula čijom kombinacijom se dobijaju specijalizovni paketi za analizu različitih tipova konstrukcija: mostova, tunela, zgrada, lakih konstukcija, geotehničkih konstrukcija … Centralno jezgro programa čini baza podataka CDB u koji moduli upisuju i iz […]

liNear
liNear close

1 liNear Konfigurišite svoj softver liNear familija proizvoda Alati za svaku primenu U svim situacijama, od izrade crteža, proračuna mreže, 3D modeliranja, sertifikacije ili pravljenja tenderske dokumentacije – liNear ima pravo softversko rešenje. Obuhvaćene su sve vrste instalacija u objektima. Programski moduli su razvrstani u familije tako da je lako pronaći pravo rešenje za svačije […]

Graitec Advance Design
Graitec Advance Design close

1 Advance Design Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

Graitec Advance Workshop
Graitec Advance Workshop close

1 Advance Workshop Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

Graitec Power Pack for Revit
Graitec Power Pack for Revit close

My Excerpt

Graitec Power Pack for Advance Steel
Graitec Power Pack for Advance Steel close

1 Power Pack for Advance Steel Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

Graitec CADKON+ Basic
Graitec CADKON+ Basic close

1 CADKON+ Basic Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

StudioARS URBANO Raster i Vector
StudioARS URBANO Raster i Vector close

1 StudioARS URBANO Raster i Vector Napravi upit Urbano Raster & Vector su rešenja za baratanje velikim  brojem rasterskih ili vektorskih podloga.    U građevinarstvu se tokom projektovanja koriste razne  podloge: karte, planovi, katastarski planovi, slike i sl. Podloge se obično vežu uz crtež kao rasteri, DWG datoteke, DWG podloge, PDF dokumenti i slično. CAD  programi uključuju […]

StudioARS URBANO Polygon
StudioARS URBANO Polygon close

1 StudioARS URBANO Polygon Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

StudioARS URBANO Canalis
StudioARS URBANO Canalis close

1 StudioARS URBANO Canalis Napravi upit Urbano Canalis je kompletno rešenje za projektovanje  sistema odvoda padavinskih i otpadnih voda Moguće je brzo, jednostavno i detaljno projektovati sve  vrste sistema. Zahvaljujući brzini, dinamičkom modelu i  drugim zajedničkim karakteristikama Urbano softvera, proces projektovanja teče glatko i efikasno. Detaljan opis funkcija: Neposredno određivanje nivelete. Postoji više neposrednih metoda za […]

StudioARS URBANO Hydra
StudioARS URBANO Hydra close

1 StudioARS URBANO Hydra Napravi upit Urbano Hydra je sveobuhvatno programsko rešenje za projektovanje vodovodnih sistema. Moguće je brzo, jednostavno i detaljno projektovanje svih vrsta vodovodnih sistema. Zahvaljujući brzini, dinamičkom modelu i drugim zajedničkim karakteristikama Urbano softvera, proces projektovanja teče glatko i efikasno. Hidraulični proračun vodovodnog sistema bazira se na opšte prihvaćenom softveru za hidraulične […]

Aquaflood
Aquaflood close

1 CGS Aquaflood Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

Autopath
Autopath close

1 CGS Autopath Napravi upit Autopath je profesionalni alat za analiziranje horizontalnih i vertikalnih putanja vozila. Program je primjenjiv u svim projektima gde je potrebno definisati manevrisanje oko stacionarnih objekata, npr. projekti: raskrsnica i kružnih raskrsnica, utovarnih rampi, skladišta, gradilišta… Baza vozila u programu nije limitirana samo na automobile, kamione, prikolice i avione nego ju […]

Ferrovia
Ferrovia close

1 CGS Ferrovia Napravi upit Softver za projektovanje i održavanje železničkih pruga Ferrovia je softver za 2D i 3D projektovanje novih i rekonstrukciju postojećih pruga, kao i alat za analizu izravnanja i razmaka između šina. Ferrovia poseduje snažne alate za rad kako na malim tako i na velikim projektima.   Primena Projektovanje standardnih i brzih […]

Electra
Electra close

1 CGS Electra Napravi upit Electra je profesionalni program za projektovanje niskonaponskih nadzemnih električnih vodova (dalekovoda). Uključuje alate za izradu digitalnog modela terena, crtanje trase, projektovanje nosača i lančanica, provera uslova opterećenja, proračun sigurnosnih udaljenosti i dr. Korištenjem Electre projektant može brzo i tačno izraditi digitalni model terena, planirati trasu dalekovoda i kreirati uzdužni presek […]

Aquaterra
Aquaterra close

1 CGS Aquaterra Napravi upit Program za projektovanje vodotokova Aquaterra je program za projektovanje vodotokova. Nudi široku paletu ukaza za upotrebu, od idejnog do izvođačkog nivoa projektovanja, od početnog unosa geodetskih tačaka do plotanja i kreiranja 3D modela. Osim što Aquaterru koristimo u izradi tehničke dokumentacije, program služi za mnoge izračune i analize, kao što […]

Plateia
Plateia close

1 Plateia Napravi upit Program za projektovanje i rekonstrukciju puteva Plateia je programski paket namenjen projektovanju i rekonstrukciji saobraćajnica. Projektantu nudi mnoštvo komandi, od jednostavnih do vrlo složenih, od početnog unosa tačaka do ispisa ili kreiranja 3D modela, koji se dalje mogu koristiti za razne analize. Plateia projektantima pomaže u pripremi nacrta i tehničke dokumentacije, […]

Gala Construction
Gala Construction close

1 Gala Construction Napravi upit Programsko rešenje za građevinsku struku koje u potpunosti rešava pitanja kalkulacija, planiranja, kontrole troškova, obračuna izvedenih radova. Nastalo je na temelju višegodišnjeg rada stručnih ljudi iz područja građevine, ekonomije i finansija. Danas se program GALA razvija u smeru integracije troškova, vremena i kvaliteta, u integralni – holistički sistem za upravljanje […]