Advance Concrete

Autodesk Advance Concrete je posebno napravljen za inžinjere i tehničare koji traže sveobuhvatne i lake za upotrebu softvere integrisane u AutoCAD®. Autodesk Advance Concrete automatski kreira planove oplate, planove armature, količine materijala i NC fajlove.

100% posvećen projektovanju armirano-betonskih konstrukcija

Odlično integrisan u AutoCAD®, Autodesk Advance Concrete značajno ubrzava inicijalnu dizajn fazu kod projektovanja nudeći inžinjerima i tehičarima biblioteku konstrukcionih elemenata ( ploče, grede, stubovi, zidovi, temelji ), otvora ( vrata, prozori, udubljenja, otvori, niše ), armature (šipke, point bars, frames, pin bars, stirrups and 3D bar shapes), materijale i standardne profile.

Jednom kada je model završen, Autodesk Advance Concrete generiše sve potrebne crteže koristeći veliki izbor alatki za kreiranje pogleda i preseka, dimenzija, pozicioniranja, simbola i funkciju automatic layout.

Laka izrada konstrukivnih modela

Sve neophodne alatke za brzo i efiksno modelovanje su uključene. Početno kreiranje preciznog modela je potrebno pošto će Advance Concrete iz modela kreirati sve potrebne crteže ( crteže konstrukcije i planove armiranja ). Autodesk Advance Concrete nudi sve funkcionalnosti potrebne za projektovanje armirano-betonskih konstrukcija:

 • Kompletna biblioteka konstruktivnih elemenata (ploče, grede, stubovi, zidovi, temelji )
 • Biblioteka otvora (vrata, prozori, otvori u ploči, niše, upuštenja i liftovska okna )
 • Različiti oblici otvora (četvorougaoni, kružni, polygonal)
 • Biblioteka materijala i profila (uključujući prefabrikovane i čelične profile )
 • Opcija Copy/Move elemenata sa jednog na drugi nivo
 • Opcija Copy the entire level above/below the current one.
 • Mogućnost kreiranja bilo kakvog profila korišćenjem ACIS solids i njegovo konvertovanje u Advance Concrete element
 • Lako modelovanje krovova, zidova potkrovlja, stepeništa i rampi
 • Parametarko stepenište sa jednim ili dve rampe

Kreiranje armature i detalja za svaku situaciju

Autodesk Advance Concrete ima širok spektar alatki za kreiranje armature, u rasponu od livenog betona na licu mesta do prefabrikovanih elemenata. Možete da odaberete odgovarajuću alatku za vaše zahteve i procee, omogućavajući vam da se brzo brzo prilagodite softveru.

Korišćenjem Autodesk Advance Concrete alatki za armirajne, možete brzo da generišete armaturu i njenu raspodelu. Softver automatski kreira listu materijala i količinu čelika.

Slobodan unos armature - Autodesk Advance Concrete nudi alatke za slobodan unos armature, direktno na 2D crteže. Softver kreira 3D model od amrmature unete na crtežima, čime se omugućava vizuelizacija, clach cheking i količine amterijala. Na ovaj način je moguće možete generisati crteže bez obzira na kompleksnost oblika armature. Prikaz savijanja i prikaz simbola mogu da se kreiraju automatski za ceo crtež.

Parametric (Automatic) Reinforcement: Autodesk Advance Concrete omogućava parametarski unos armature za svaki objekat ( greda, stub, zid, otvori ). Crteži armature se onda automatski kreiraju!
Stilovi armiranja mogu da se prilagode vašim potrebama i da se koristi i u drugim situacijama i projektima. Na ovaj način se štedi vreme jer se crteži kreiraju samo u nekoliko poteza. Dodatno, možete da modifikujete postojeće parametre, iskoristiti ih i videti modifikacije u realnom vremenu.

Dynamic Reinforcement značajno ubrzava kreiranje crteža automatizaciom plasmana armature i omogućavajuci da su crteži stalno ažurirani kada dodje do
modifikovanja na modelu. Na ovaj način se brzo armiraju standardni elementi ( grede, stubovi, temelji…) by integrating them in their context, as well as element nodes and junctions (e.g., wall/wall or wall/slab connections), and prefabricated elements. Prednost ove tehnologije je ta da kada se kompleksna solucija jednom podesi, može da se se sačuva i ponovo koristi na svim sličnim slučajevima u drugim projektima. Autodesk Advance Concrete poseduje set već definisanih solucija koje mogu odmah da se koriste ili da se brzo prilagode trenutnoj situaciji.

Crteži konstrukcija se kreiraju automatski

Kada se model završi, kreiranje crteža konstrukcije može da počne: oblasti, nivoi, crteži temelja, isometric,preseci etc. Crteži mogu da se kreiraju i tokom modelovanja i da se ažuriraju kada god je izvršena neka promena na modelu. Da bi se ubrzao završetak crteža, Autodesk Advance Concrete nudi veliki izbor alatki za automatsko dimenzionisanje i označavanje:

 • Associative and dynamic dimension lines
 • Interactive locations
 • Smart symbols and marking

Document Management: Prilagodite prema vašim potrebama

Autodesk Advance Concrete olakšava prikaz crteža na papiru

 • Automatizacija prostora na papiru
 • Jednostavno prevlačenje crteža na papir
 • Pogledi imaju dinamička svojstva: skaliranje, rotacija
 • Istorija crteža i pogleda (version control)
 • Exportovanje layouta i crteža u DWG, za dalju upotrebu u drugim aplikacijama

Možete u potpusnosti da prilagodite aspekt finalnih dokumenata unošenjem zaglavnja, ivica, logoa komapanije i formata stranice.

Pored kreiranja crteža konstrukcije, Autodesk Advance Concrete takođe omogućava kompletnu procenu strukture: količine betona, površina oplate, etc.

Novi projekti počinju brzo sa Autodesk Advance Concrete, korišćenjem već definisaniih konfiguracija iz prethodnih projekata. U ovo su uključena podešavanje/modifikacije kod materijala, armature, jedinica..

100% AutoCAD® compliant

Ekstenzija Advance Suite-a je 100% kompatibilna Autodeskovom DWG fajlu. GRAITEC je i Autodesk Application Developer od 1997 i Unique Application Reseller od 2001

Multi-user mode: Veliki projekti sa manje utrošenog vremena

Autodesk Advance Concrete poseduje “Model Share” technologiju – glavna inovacija je mogućnost deljenja velikih projekata na manje delove, koji su zatim deljeni pojedinačno između nekoliko koriniska simultano.

Mogućnost zajedničkog modelovanja na velikom modelu omogućava više projekata za kraće vreme.
Novi elementi i elementi koji su modifikovani se objavjljuju i postaju dostupni svi ostalim učesnicima tima
Bazirano je na Microsoft SQL technologiji

BIM tehnologija

Ceo Graitec program može sada na veoma lak način da komunicira međusobno pomoću novog BIM format, koji omogućava razmenu modela između aplikacija kao i sinhronizaciju modela, a da se pritom očuvaju njegovi podaci.

 Otkrijete kako su GRAITEC programi kompatibilni sa Autodesk Revit Structure.

Autodesk Advance Concrete artikli o tehničkim karakteristikama