AutoCAD Inventor LT Suite

Od kada je Autodesk počeo da rešava čitave tokove tehničkog procesa projektovanja, reč Suite u nazivu proizvoda označava paket koji u sebi sadrži više uzajamno povezanih programa. Instalacijom više programa u okviru paketa projektantu se omogućava da rešava tehničke probleme celovito, brzo i efikasno, od koncepta do dokumentacije za proizvodnju. Paket AutoCAD Inventor LT Suite 2016 sadrži, AutoCAD LT 2016 (za 2D tehničku dokumentaciju), Inventor LT 2016 (za 3D modeliranje i 2D tehničku dokumentaciju).

Iako se na prvi pogled čini da u paketu postoje dvostruke podrške za izradu 2D dokumentacije i 3D modeliranje, to su elementi koji se izvanredno dopunjuju. Na primer, izrada 2D dokumentacije u AutoCAD LT predstavlja manuelnu izradu projekcija prema pravilima tehničkog crtanja u okviru nacionalnog standarda čime se mnogo smanjuje kreativno vreme. Za razliku od takvog pristupa, izrada projekcija crteža u Autodesk Inventoru LT je automatizovana i direktno povezana sa aktivnostima na 3D modelu. To znači da se jednom postavljene projekcije, izdvojeni detalji, kompletni i delimični preseci na crtežu menjaju u saglasnosti sa kreativnim izmenama modela. Posebna pogodnost je da crtež može biti u DWG formatu i upotrebljiv za čitavu paletu Autodesk proizvoda. Osim toga, već ugrađeni najvažniji međunarodni standardi za finalno opremanje crteža (ISO, DIN, GOST, ANSI, ...) obezbeđuju potpunu usaglašenost dokumentacije bez obzira iz koje zemlje je naručilac posla.

Zašto bismo radili u paketu AutoCAD LT, ako je izrada crteža u programu Inventor LT produktivnija? Prvi razlog je vrlo široka baza korisnika i poznavalaca najpoznatijeg Autodesk proizvoda koji mogu da izvrše direktne izmene crteža a koje se ne odnose na tehnički standard ili nisu povezane sa promenama modela (dodatni tekst, komentari za proizvodnju i slično). S druge strane ovi korisnici mogu da iskoriste svoju ili tuđu dokumentaciju u DWG formatu za nastavak 3D rada u Inventoru LT. Projekcije DWG crteža mogu poslužiti kao skice za izradu 3D modela i sa korišćenjem opcije „2D u 3D“ mnogo stare digitalne dokumentacije u 2D se može transformisati u 3D model.Autodesk Inventor LT 2016 čini jezgro paketa AutoCAD Inventor LT Suite 2016 i snabdeven je svim neophodnim mogućnostima za konstruisanje najsloženijih delova mašina i uređaja.

Ima li smisla projektovati samo delove mašina sa alatima za 3D modeliranje? Svakako da ima. Osim jednostavnih delova koji se mogu prikazati u samo dve projekcije u mašinskoj industriji postoje vrlo složeni delovi po obliku kao što su: kućišta reduktora i hidraulčnih pumpi, blokovi motora, karburatori, elise, rotorski elementi i slično. Efikasno i tačno oblikovanje delova zahteva kvalitetne alate za skiciranje i 3D modeliranje, kao i ugrađene međunarodne standarde koje mora da zadovolji crtež. Autodesk Inventor LT ima mogućnost za parametarske izmene skica kao osnove za model.

 

Kome je namenjen AutoCAD Inventor LT Suite 2016?

Paket je, prvenstveno, osmišljen za projektante u mašinskoj industriji koji žele da povećaju svoju produktivnost koristeći alate za 3D parametarski dizajn. Predviđen je da pomogne korisnicima koji žele brzo i lako da dokumentuju 3D dizajn kroz DWG fajlove ili iskoriste postojeće crteže kao osnovu za svoje 3D modele. Sigurno će mnogo pomoći dizajnerima kompleksnih oblika i površina sa kreiranjem celovitih familija delova iz osnovnog dizajna.