AutoCAD je program namenjen 2D crtanju, 3D modelovanju i vizualizaciji. Nudi sve potrebne funkcije za izradu projekta: crtanje, uređivanje, štampanje, izmena datoteka u timu. Može se nadograđivati raznim aplikacijama primerenim specifičnim potrebama pojedinih struka.

Prednosti programa AutoCAD:

Svestranost
AutoCAD pokriva sve faze projektovanja od 2D crtanja do 3D modelovanja, za sva inženjerska područja. Nadogradnja specifičnim aplikacijama dodatno olakšava i ubrzava rad.

Rasprostranjenost
Autodesk je svetski lider na području projektovanja i multimedije na personalnim računarima. Autodesk programe koristi preko 10 miliona korisnika u više od 150 zemalja sveta.

Otvorenost
AutoCAD podržava brojne programske jezike (AutoLisp, VisualLisp, VBA,NET, C++...). To znači da svaki korisnik može izraditi ili kupiti aplikaciju prema svojim željama i potrebama.

Datoteke
Na internetu postoji velika baza datoteka (makroa, simbola, tipova linija, šrafura, materijala...) koje možemo koristiti za svoje potrebe. Većina proizvođača nudi svoje proizvode u DWG zapisu, koje daju na korišćenje projektantima.

Standard
DWG zapis je neosporni standard za izmenu datoteka između saradnika na projektu.