Autodesk Factory Design Suite

Autodesk  Factory  Design  Suite predstavlja programski paket koji se koristi za projektovanje fabrika i postrojenja. Pruža mogućnost donošenja odluka na bazi digitalnih informacija, bez prvobitne instalacije samih mašina I opreme. Zahvaljujući činjenici da sadrži Inventor, koji je ujedno I njegova osnova, omogućena je provera svih karakteristika 3D modela proizvoda bez njegove izrade ili prethodnog fizičkog testiranja. Ova mogućnost vizuelizacije I pre nego što dođe do same izrade proizvoda pomaže projektantima u komunikaciji I umanjuje šanse za nesporazume ili greške. Inventor umanjuje opterećenje geometrije što dalje vodi bržem usavršavanju digitalnog prototipa I funkcionalnosti dizajna, a samim tim I smanjenju troškova.

 

Programi u paketu Autodesk Factory Design Suite 2016

 

Standard

 

Premium

 

Ultimate

AutoCAD
Factory Design Utility
AutoCAD Architecture
AutoCAD Mechanical
Inventor
Inventor Professional
Navisworks Simulate
Navisworks Manage
3ds Max
Showcase
Vault Basic
AutoCAD Raster Design
ReCap
AutoCAD Mep