Autodesk Revit


Autodesk® Revit®

Autodesk Revit je softver namenjen BIM (Building information modeling) procesu i bazira se na parametarskoj izradi 3D modela koji predstavlja sistem informacija, omugućava brzu i efikasnu koordinaciju i saradnju između projektantskih timova, eliminisanje grešaka i simulaciju i analizu projekta u realnom okruženju pre izgradnje samog objekta.

 

Autodesk Revit korisniku pruža sveobuhvatan pristup projektovanju objekata svih veličina - od malih projekata stambenih objekata do najsloženijih projekata komercijalnih i poslovnih objekata.

Prilikom tranzicije u potpuno novi svet moderne BIM tehnologije, važno je shvatiti da će ovakav princip iz korena promeniti dosadašnji tok radnog procesa. Sada je omogućena znatno veća količina informacija koje se brzo razmenjuju u najranijim fazama procesa projektovanja što ima mnogostruki uticaj na razvoj projekta. Kako je projektovanje povratni proces i stalno zahteva preispitivanje i vraćanje u početne faze razrade, onda je jasno da je Autodesk Revit kao ključni element BIM procesa, neophodan deo savremenog procesa projektovanja i saradnje na projektu.

Pogledajte video snimak na kome su prikazane funkcionalnosti ovog proizvoda

Na tržištu su ponuđene tri varijante rešenja u obliku:  Revit Architecture, Revit Structure i Revit MEP aplikacije u skladu sa potrebama različitih inženjerskih oblasti (arhitektura, građevina, mašinske instalacije).

Preuzmite besplatnu trial verziju na ovom linku.

Autodesk Revit Architecture

Autodesk Revit Architecture je softversko rešenje za parametarsko modelovanje, koje obuhvata proces koji počinje dizajniranjem koncepta objekta, a završava se izradom projektne dokumentacije za izgradnju objekta. Namenjen prvenstveno arhitektama, sadrži moćne alata  za projektovanje, tako da još u ranim fazama projekta omogućuje korisnicima komunikaciju idejama (saradnju na projektu), konceptualizaciju, razradu i vizualizaciju projekta. Analizom ideja, otvara se mogućnost predviđanja performansi izgrađenog objekta i načina optimizacije u realnom okruženju. Neke od onsnovnih funkcionalnosti i karakteristika Revit Architecture su:

Modelovanje konceptualnog dizajna objekta - funkcija koja omogućuje korišćenje alata za slobodno modelovanje i parametarsko projektovanje. Pomoću ovih alata, korisnik manipuliše oblicima interaktivno i vrši analize u najranijim fazama procesa projektovanja. Analiza forme i prostora objekta u fazi koncepta projekta, otvara mogućnost projektantskom timu da bolje informisan donosi odluke u daljoj razradi projekta.  

Modelovanje funkcionalnih elemenata projekta - funkcija u Revit Architecture pruža podršku u transformaciji konceptualne forme u potpuno funkcionalan dizajn objekta. To znači da se na konceptualni model  potpuno jednostavno dodaju elementi objekta (zidovi, tavanice, krovovi, stepeništa, zid zavese, itd).

Dvosmerna asocijativnost i usaglašenost projektnih podataka – mogućnost generisanja svih crteža, tabela, 2D prikaza (osnove, preseci, detalji, fasade/izgledi), 3D pogleda i rendera, iz jedinstvenog i sveobuhvatnog 3D modela objekta, pri čemu je omogućeno automatsko ažuriranje promena u skladu sa razvojem procesa projektovanja. To znači da se svaka promena izvršena na nekom od gorenavedenih elemenata projekta, automatski odražava na ostale elemente projekta. Revizije i promene informacija se ažuriraju na celom modelu, čime se u velikoj meri smanjuje broj grešaka i propusta.

Funkcija generisanja tabele - Kroz različite načine filtriranja, automatski se izračunavaju kompletne specifikacije neto i bruto površina, količina elemenata, materijala, predviđeni troškovi izgradnje objekta. Idealno je rešenje za procenu troškova i obračun materijala kod projekata održivog dizajna. Kako se projekat razvija, automatski se ažuriraju promene u troškovima i specifikacijama materijala, što je idealno za izradu predmera i predračuna radova.

Saradnja i razmena projektnih podataka - kompatibilan za saradnju sa ostalim Autodesk proizvodima (AutoCAD, AutoCAD Architecture, 3D Studio Max, Revit Structure, Revit MEP, itd) i podržava razmenu IFC i DWG/DWF formata datoteka. Takođe, omogućen je i princip razmene projektnih podataka između različitih inženjerskih disciplina (arhitekte, građevinski, mašinski i elektro inženjeri) sistemom povezanih datoteka (linking files), što omogućuje bolju, efikasniju i precizniju saradnju projektantskih timova u radu na projektima.

 

Revit Structure

Autodesk Revit Structure je softversko rešenje za parametarsko modelovanje namenjeno građevinskim inženjerima i namenjeno je projektovanju, analizi i simulaciji konstruktivnog sklopa i sistema objekta. Sadrži identičnu funkcionalnost kao i Revit Architecture, ali sa dodatnim alatima projektovanje konstruktivnog sklopa objekta. Zastupljen je kako u projektima konstruktivnih sistema u visokogradnji, tako i kod projektovanja objekata niskogradnje (tuneli, mostovi, brane). Neke od onsnovnih funkcionalnosti i karakteristika Revit Structure su :

Analitički model konstruktivnog sklopa – jednostavan prelazak iz funkcionalnog modela konstrukcije u analitički model u okviru jedinstvenog korisničkog okruženja

Izrada detalja – čelične, armirano-betonske i drvene konstrukcije, izrada detalja montaže, planova oplate i armiranja i veza konstruktivnih elemenata

Saradnja na projektu – direktna dvosmerna veza sa ostalim članovima projektnog tima ili drugim inženjerskim disciplinama (arhitektura, procesna i termo tehnika)

 

Revit MEP

Autodesk BIM rešenje namenjeno mašinskim i elektro inženjerima koji se bave projektovanjem u oblasti procesne i termo tehnike, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija. Sadrži identičnu funkcionalnost kao i Revit Architecture, sa dodatnom mogućnošću parametarskog projektovanja i analize sistema grejanja, hlađenja, klimatizacije, vodovoda, kanalizacije i elektro instalacija. Neke od onsnovnih funkcionalnosti i karakteristika Revit MEP su :

  • Analiza uticaja na okruženje – održivi dizajn
  • Efikasna saradnja mašinskih, građevinskih inženjera i arhitekata
  • Tabele, specifikacije materijala i opreme, proračuni sistema instalacija
  • Automatska koordinacija, analiza i detektovanje grešaka

 

Autodesk Quantity Take-Off

Precizni alati za procenu i analizu troškova izgradnje objekta. Ovim rešenjem dobijate sveobuhvatni pogled na troškove i ostale važne informacije iz BIM alata kao što su Revit® Architecture, Revit® Structure i Revit® MEP . Neke od onsnovnih funkcionalnosti i karakteristika Autodesk Quantity Take-Off su:

Трошкови проценитељи могу створити синхронизоване, свеобухватне погледе пројеката који комбинују важне информације од Буилдинг Информатион Моделинг (БИМ) алата као што су Ревит ® Арцхитецтуре, Ревит ® Струцтуре, и Ревит ® МЕП софтвер заједно са геометријом, слике, и подаци из других алата. Аутоматско или ручно мерење области и бројати делове зграде, извоз у Мицрософт ® Екцел, и објави да ДВФ ™ формат.

  • Preciznije, lakše i brže predviđanje količina materijala troškova izgradnje
  • Prikupljanje i sinhronizovanje podataka
  • Proračuni i tabele (merenje, računaje, cena)
  • Predmer i predračun
  • Efikasna saradnja i razmena projektnih podataka