CGS Aquaterra

Program za projektovanje vodotokova

Aquaterra je program za projektovanje vodotokova. Nudi široku paletu ukaza za upotrebu, od idejnog do izvođačkog nivoa projektovanja, od početnog unosa geodetskih tačaka do plotanja i kreiranja 3D modela.

Osim što Aquaterru koristimo u izradi tehničke dokumentacije, program služi za mnoge izračune i analize, kao što su protivpoplavna zaštita, kontrola hodournikov in plazov, crtanje namakalnih sustava, analiza transporta materijala useka i nasipa.

 

Primena 

Aquaterra se koristi za razne projekte svih nivoa detaljnosti, što podrazumeva:

 • Radovi na vodotokovima, zaštita od poplava i erozije
 • Projektovanje sistema za navodnjavanje
 • Projektovanje vodotokova u urbanim sredinama
 • Projekti rezervoara i kanala za hidroelektrane
 • Kontrola klizišta, stabilizacija pokosa

 

Novosti u Aquaterri!

 • Nova metoda kreiranja horizontalne osi – plutajući elementi
 • Novi digitalni model terena
 • Unos površine vode na situaciji
 • Povećana brzina

 

Prednosti

Potpuno integrisano u CAD sistem: 

 • Koristi AutoCAD i AutoCAD Civil 3D funkcionalnost
 • Mogućost projektovanja na temelju postojećeg AutoCAD crteža
 • Gotov projekat je moguće učitati u AutoCAD i nastaviti s obradom

Aquaterra podržava trenutne formate koji su ključni za projektovanje vodotokova: 

 • HEC-RS, MIKE 11, MIKE FLOOD, MIKE21
 • Sposobnost brzog iscrtavanja osi, preseka i rezultata iz HEC-RAS, MIKE 11 i AutoCAD-a.

 

Poboljšana brzina i pouzdanost:

 • Obavlja ponavljajuće operacije jako brzo
 • Brz i precizan prenos podataka između situacije, uzdužnih i poprečnih preseka

Koristite jedan program za sve korake projekta:

 • Započinje sa unosom geodetskih podataka, rastera itd.
 • Može se koristiti kroz sve faze projektovanja
 • Interfejs prema hidrodinamičkom modelu
 • Završava pripremom modela za izradu tehničke dokumentacije ili 3D modela