Program za projektovanje i rekonstrukciju puteva

Plateia je programski paket namenjen projektovanju i rekonstrukciji saobraćajnica. Projektantu nudi mnoštvo komandi, od jednostavnih do vrlo složenih, od početnog unosa tačaka do ispisa ili kreiranja 3D modela, koji se dalje mogu koristiti za razne analize.

Plateia projektantima pomaže u pripremi nacrta i tehničke dokumentacije, uključujući i proračun masa. 3D model projektantima daje mogućnost sprovođenja raznih analiza, kao što su zavojne krive, krive vidljivosti, kao i odvodnjavanje kolovoza.

Plateia radi na nekoliko CAD platformi, međutim u kombinaciji s programom AutoCAD Civil 3D, izvlači se maksimum iz oba programska paketa.

Plateia se koristi za sve vrste projektovanja saobraćajnica svih vrsta i u svim fazama: projektovanje saobraćajnica svih kategorija, rekonstrukcije saobraćajnica, zemljane radove itd.

 

Važnije novosti?

  •  Nova metoda zadavanja horizontalne ose plutajući elementi
  •  Novi CGS digitalni model terena
  •  3D prikaz vertikalne i horizontalne signalizacije i kolničke oznake
  •  Povećana brzina

 

 

Glavne karakteristike programa Plateia


Automatizovana

Koncept „Projekt u jednom crtežu" omogućuje delotvornu obradu poprečnih profila.
Fleksibilna

Nekoliko nivoa automatizacije omogućuje projektantima kontrolu nad procesima projektovanja uz zadržavanje veza među delovima projekta.
Kompatibilna

Plateia savršeno radi s programom AutoCAD Civil 3D, povezana je s njegovim digitalnim modelom terena, a geometrija saobraćajnica prenosiva je u oba smera.
Univerzalna

Sadrži alate potrebne projektovanje u svim fazama projekta: od prethodnih studija do finalne dokumentacije.
Jednostavna za rad i učenje

Dobro strukturirani meniji omogućuju početnicima brzo učenje, dok su ribon i alatna traka praktičniji iskusnim korisnicima.
Dokazana u praksi

Plateia je lokalizovana i upotrebljavana u nekoliko država. Od urbanih saobraćajnica i raskrsnica, do nebrojenih rekonstrukcija i velikih projekata autoputeva.

 

 

 

Prednosti

Uključeni razni standardi za projektovanje saobraćajnica:

  •  Kategorija saobraćajnica, projektovana brzina
  •  Granične vrednosti parametara projektovanja
  •  Proračun poprečnih nagiba i proširenja
  •  Uključene zbirke vertikalne i horizontalne saobracajne signalizacije prilagođene pojedinim državama