Gala Construction

Programsko rešenje za građevinsku struku koje u potpunosti rešava pitanja kalkulacija, planiranja, kontrole troškova, obračuna izvedenih radova. Nastalo je na temelju višegodišnjeg rada stručnih ljudi iz područja građevine, ekonomije i finansija.

Danas se program GALA razvija u smeru integracije troškova, vremena i kvaliteta, u integralni – holistički sistem za upravljanje građevinskim projektima putem modula za mrežno planiranje, koji uključuje gantogram, brojne histograme, S-krivulje, izveštaje (narudžbenice materijala po periodu, očekivani prihod/rashod itd.), Earned value analizu* i brojne druge alate neophodne za uspešno vođenje i kontrolu projekata.

MODULI

Organizator:
Projekti, Microsoft Outlook email, dnevnik, zadaci, kalendar, beleške, dokumenti

Predmer:
Brza, precizna i pregledna izrada predmera, potrebni resursi, planirana zarada, normiranje

Planiranje:
WBS, organizacija aktivnosti, gant (PDM metoda), S krivulje, histogrami

Realizacija:
Radni nalozi, građevinski dnevnik, kontrola planiranih i utrošenih resursa

Skladište:
Prijemnice, otpremnice, međuskladišnice, narudžbenice, stanje skladišta, kontrola utrošenog materijala

Finansije:
Građevinska situacija, građevinska knjiga, računi, praćenje plaćanja

Template not found
Template not found
Template not found
Template not found