IDEA_StatiCA_CMYK

IDEA StatiCa Steel
IDEA StatiCa Steel dimenzioniše sve vrste u čeličnim konstrukcijama: zavarene, vijčane, oslonce/ankere … Daje precizne rezultate čvrstoće, krutosti u izvijanja. Zavrtnjevi, varovi i betonski oslonci se proveravaju prema EC propisima. Najčešće korišćeni tipovi veza su predefinisani (Template) , a na raspolaganju se nalazi veliki broj vruće valjanih i zavarenih profila.

 

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing
IDEA StatiCa Concrete& Prestressing efikasno analizira sve delove strukture ako što su zidovi, otvori, kontaktni spojevi, podupirači, oblasti oko oslonaca. Prestressing moduli namenjeni su projektovanju armiranobetonskih elemenata, predrapregnutih i kompozitnih štapova, preseka i detalja. Precizno proverava Obezbeđuje preciznu proveru napona, čvrstoće, dilatacije. Strukturalna analiza prefabrikovanih elemenata i mostova se izvodi kao vremenski zavisna analiza (time-dependent) sa faznom gradnjom (construction stages). Rezultati se jasno prikazuju radi boljeg sagledavanja detalja strukture.

 

Bez ograničenja u topologiji ili opterećenjima, za samo par minuta

 

Monitor_SteelMonitor_Concrete