IDEA_StatiCA_CMYK

IDEA StatiCa Steel

IDEA StatiCa Steel dimenzioniše sve vrste veza u čeličnim konstrukcijama: zavarene veze i veze sa zavrtnjevima, stope stubova i ankerisanje. Daje precizne provere, rezultate čvrstoće, krutosti i izbočavanja. Zavrtnjevi, varovi i betonski blokovi se proveravaju prema EC/AISC propisima. Najčešće korišćeni tipovi veza su predefinisani (Template), a na raspolaganju se nalazi i veliki broj vruće valjanih i zavarenih profila.

IDEA StatiCa Detail

IDEA StatiCa Detail efikasno rešava sve delove konstrukcije kod kojih dolazi do diskontinuiteta kao što su zidovi, oslonački detalji, otvori, kratke konzole… Daje precizne rezultate čvrstoće betona i armature, napona i deformacija. Omogućena je jasna vizualizacija radi boljeg sagledavanja rezultata.

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing omogućava efikasno dimenzionisanje svih armirano betonskih, prethodno napregnutih i spregnutih elemenata, njihovih poprečnih preseka i detalja. Provere se vrše prema graničnim stanjima nosivosti i upotrebljivosti, uključujući i proračun ugiba isprskalog betona. Vrši se vremenska analiza uzimajući u obzir faze gradnje.

 

Bez ograničenja u topologiji ili opterećenjima, za samo par minuta

 

Monitor_SteelMonitor_Concrete