StudioARS URBANO Hydra

Urbano Hydra je sveobuhvatno programsko rešenje za projektovanje vodovodnih sistema.

Moguće je brzo, jednostavno i detaljno projektovanje svih vrsta vodovodnih sistema. Zahvaljujući brzini, dinamičkom modelu i drugim zajedničkim karakteristikama Urbano softvera, proces projektovanja teče glatko i efikasno. Hidraulični proračun vodovodnog sistema bazira se na opšte prihvaćenom softveru za hidraulične proračune EPANET-u.

Detaljni opis funkcija:

Zadavanje opreme čvorova.

Zadavanje opreme čvorova bazira se na pravilima EPANET-a. Čvor može imati bilo koju funkciju, može biti izvor, rezervoar, pumpa, ventil ili sl. Opremu čvora moguće je pregledati u tablicama, prikazati u situaciji i uzdužnim profilima. Korisnici mogu po želji menjati simbole za određene tipove opreme. Pošto se odredi oprema čvorova, potrebno je uneti neophodne podatke za predmetne čvorove kao što su visina vode u rezervoaru, pritisak u ventilima i slično.

Automatski unos opreme čvorova.

Program može odrediti opremu čvorova automatski, na bazi visina terena u čvorovima. Proverom visina, program će postaviti odzračni ventil u najvišoj tački cevovoda, a muljni ispust u najnižoj tački cevovoda. Ukoliko je potrebno, to se može naknadno promeniti.
Potrebe za vodom. Potrebe za vodom moguće je uneti dinamički, čvor po čvor. Moguće je proračunati potrebe za vodom i na osnovu ukupne potrebe za vodom na nekom području. U tom slučaju potrebno je zadati srednju dnevnu potrošnju vode po stanovniku, ukupan broj stanovnika, procenat prirasta stanovništva, projektni period, dnevne i satne koeficijente varijacije potreba. Ukupoj potrošnji mogu se dodati i protivžarne potrebe.

Krive.

Moguće je izraditi krive pumpi, krive zapremine rezervoara, krive iskorišćenja i krive gubitaka pezometarske visine. Te krive moguće je odmah pregledati i sačuvati za daljnje korišćenje. Takođe je moguće koristiti i unapred određene krive.

Određivanje uzoraka potrošnje.

Moguće je odrediti bilo koji uzorak potrošnje za bilo koju vrstu EPANET proračuna. Vrednosti određenih uzoraka moguće je prikazivati grafički.

Hidraulični proračun.

Moguće je pokrenuti „trenutni“ hidraulični proračun. Za detaljnije, vremenski zavisno modeliranje, moguće je snimiti podatke mreže u INP datoteku i napraviti detaljan proračun u EPANET-u.
Hidraulični rezultati.
Hidraulične rezultate moguće je prikazati u tabelama, moguće ih je dodati u oznake čvorova i deonica, moguće kreirati tematske mape prema tim rezultatima. U uzdužnim profilima moguće je nacrtati pezometarsku liniju.s