StudioARS URBANO Raster i Vector

Urbano Raster & Vector su rešenja za baratanje velikim  brojem rasterskih ili vektorskih podloga. 
 
U građevinarstvu se tokom projektovanja koriste razne  podloge: karte, planovi, katastarski planovi, slike i sl. Podloge se obično vežu uz crtež kao rasteri, DWG datoteke, DWG podloge, PDF dokumenti i slično. CAD  programi uključuju funkcionalnost baratanja takvim  datotekama, ali ponekad su te funkcionalnosti nedostatne,  na primer kad se radi s velikim brojem podloga odjednom.

 
Detaljan opis funkcija:

Grupisanje.

Kad baratamo velikim brojem karata, moguće ih je grupisati prema bilo kojem kriterijumu. Tako ih je na primer, moguće grupisati prema merilu, izvoru ili lokaciji. Vektorske podloge moguće je grupisati prema smeštaju ili sadržaju, kao npr. parcele, infrastruktura, DMT elementi i sl. Kada su karte grupisane, lakše je njima baratati, te učiniti aktivnim upravo one koje trenutno trebamo.

Povezivanje datoteka.

Kako bi povezali raster s crtežom, potrebno je smestiti raster prema njegovim parametrima unosa. Parametre unosa moguće je učitati iz spoljnih datoteka (TFW, JGW) ili neposredno iz raster datoteke (ECW, GeoTIFF). Urbano ima vlastiti algoritam za čitanje tih informacija.

Crtanje granica karata.

Unos velikog broja rastera ili DWG datoteka i rad s njima u realnom vremenu, zadatak je koji zauzima veliki deo kapaciteta računara. Stoga je mogućnost crtanja samo granica karata i imena rastera ili DWG datoteka vrlo korisna. Granice je moguće iscrtati vrlo brzo i njihovo iscrtavanje ne opterećuje računar, čak i ako je reč o hiljadama datoteka.

Unos.

Moguće je odabrati više načina na koji će se karte iz datoteka unositi u crtež. Najjednostavnija metoda je tačkasti izbor iscrtavanja, pa je tako dovoljno kliknuti u polje unutar granice karte i karta će se iscrtati iz pripadajuće datoteke. Karte je moguće iscrtavati i na druge načine, kao što su izbor datoteka s popisa kao i iscrtavanje poligona, u slučaju kojeg će se iscrtati sve karte koje je poligon presekao, ili samo delovi karata koji se nalaze unutar poligona. Moguće je povećati onaj deo crteža koji sadrži odabrane karte, ili pak iscrtati samo karte u trenutnom pogledu.

Pridruživanje crteža.

DWG datoteke moguće je pridruživati trenutnom crtežu na dva načina: kao spoljnu referencu XREF ili kao DWG datoteku odnosno. CAD blok. Kada se DWG datoteka pridruži kao CAD blok, njene elemente moguće je editovati, menjati, brisati i upravljati njima kao delovima DWG crteža. Moguće je kreirati i grupu datoteka tipa DGN i PDF. Te datoteke moguće je pridružiti samo kao spoljne XREF reference. Datoteke pridružene kao XREF moguće je u trenutnom crtežu samo videti ili obrisati, ali njihove elemente nije moguće uređivati i menjati.

Filtriranje sadržaja.

Ova opcija moguća je samo za DWG datoteke. Te je datoteke moguće filtrirati prema određenim kriterijima. Moguće je primjerice, unijeti samo one elemente DWG datoteke na nekom layeru ili na više njih, ili pak isključiti one elemente datoteke prema boji, tipu elementa ili layeru.