Graitec Advance Workshop
Graitec Advance Workshop close

1 Advance Workshop Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

Autodesk Product Design Collection
Autodesk Product Design Collection close

1 Autodesk Product Design Collections Napravi upit Autodesk Product Design Collections je paket programa nephodnih svakom savremenom mašinskom inženjeru. Primenjuje se na polju: Industrijskog dizajna, 3D modelovanja, Konceptulanog modelovanja, Ilustracija, simulacije i izrade tehničke dokumentacije. Obuhvata programe uz pomoć kojih se može kompletirati ceo inženjerski process. Poseduje alate za 3D parametarsko projektovanje u mašinstvu, projektovanje […]

AutoCAD Inventor LT Suite
AutoCAD Inventor LT Suite close

1 AutoCAD Inventor LT Suite Napravi upit Od kada je Autodesk počeo da rešava čitave tokove tehničkog procesa projektovanja, reč Suite u nazivu proizvoda označava paket koji u sebi sadrži više uzajamno povezanih programa. Instalacijom više programa u okviru paketa projektantu se omogućava da rešava tehničke probleme celovito, brzo i efikasno, od koncepta do dokumentacije […]

Autodesk® Inventor® Professional
Autodesk® Inventor® Professional close

1 Autodesk® Inventor® Napravi upit U potpunosti podržava projektovanje složenih konstrukcija u mašinskoj industriji. Parametarsko projektovanje 3D modela u verziji programa Autodesk Inventor® je efikasno povezano sa modulima programa koji omogućavaju izradu crteža u 2D kao i izradu ostale neophodne dokumentacije za realizaciju proizvodnje. Sadrži kompletnu verziju programa za napredno upravljanje izradom dokumentacije koji u […]

AutoCAD
AutoCAD close

Biti efikasan je deo svakodnevnog rada sa softverom AutoCAD koji je vodeći i u svetu najviše korišćen softver za skiciranje, izradu detaljnih tehničkih crteža i kompletnih projekata.

AutoCAD LT
AutoCAD LT close

1 AutoCAD LT Napravi upit Razlika izmedju Autocad i Autocad LT. Prikazane su prednosti AutodCAD design Suite paketa u odnosu na AutoCAD i AutoCAD LT. Focus Computers na društvenim mrežama