Graitec CADKON+ Basic
Graitec CADKON+ Basic close

1 CADKON+ Basic Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

Aquaflood
Aquaflood close

1 CGS Aquaflood Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

Aquaterra
Aquaterra close

1 CGS Aquaterra Napravi upit Program za projektovanje vodotokova Aquaterra je program za projektovanje vodotokova. Nudi široku paletu ukaza za upotrebu, od idejnog do izvođačkog nivoa projektovanja, od početnog unosa geodetskih tačaka do plotanja i kreiranja 3D modela. Osim što Aquaterru koristimo u izradi tehničke dokumentacije, program služi za mnoge izračune i analize, kao što […]

InfraWorks
InfraWorks close

1 InfraWorks Napravi upit Autodesk Infraworks, je program namenjen onima koji žele napraviti brze i efektne vizualizacije svojih projekata, s naglaskom na projekte niskogradnje, obzirom da Autodesk ima niz programskih rešenja za vizualizaciju u visokogradnji. U ovom su programu, međutim, poštovane specifičnosti projektovanja u niskogradnji (kao što su npr. tačno geopozicioniranje objekata, veličina zahvata u […]

Autodesk AEC Collection
Autodesk AEC Collection close

Autodesk Industry Collection AEC je baziran na BIM tehnologiji. Čini ga set alata namenjenih planiranju, projektovanju i izgradnji svih vrsta građevinskih objekata.

AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Civil 3D close

Poseduje sve alate potrebne za obavljanje slozenih analiza i projektovanje u oblasti niskogradnje.

AutoCAD
AutoCAD close

Biti efikasan je deo svakodnevnog rada sa softverom AutoCAD koji je vodeći i u svetu najviše korišćen softver za skiciranje, izradu detaljnih tehničkih crteža i kompletnih projekata.

AutoCAD LT
AutoCAD LT close

1 AutoCAD LT Napravi upit Razlika izmedju Autocad i Autocad LT. Prikazane su prednosti AutodCAD design Suite paketa u odnosu na AutoCAD i AutoCAD LT. Focus Computers na društvenim mrežama