IDEA StatiCa
IDEA StatiCa close

IDEA StatiCa Steel IDEA StatiCa Steel dimenzioniše sve vrste veza u čeličnim konstrukcijama: zavarene veze i veze sa zavrtnjevima, stope stubova i ankerisanje. Daje precizne provere, rezultate čvrstoće, krutosti i izbočavanja. Zavrtnjevi, varovi i betonski blokovi se proveravaju prema EC/AISC propisima. Najčešće korišćeni tipovi veza su predefinisani (Template), a na raspolaganju se nalazi i veliki […]

Graitec Advance Design
Graitec Advance Design close

1 Advance Design Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

Graitec CADKON+ Basic
Graitec CADKON+ Basic close

1 CADKON+ Basic Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

SOFiSTiK
SOFiSTiK close

1 SOFiSTiK Napravi upit Sofistik je softverski paket za statičku i dinamičku analizu građevinskih konstrukcija metodom konačnih elemenata (FEM). Sastoji iz više modula čijom kombinacijom se dobijaju specijalizovni paketi za analizu različitih tipova konstrukcija: mostova, tunela, zgrada, lakih konstukcija, geotehničkih konstrukcija … Centralno jezgro programa čini baza podataka CDB u koji moduli upisuju i iz […]

Autodesk AEC Collection
Autodesk AEC Collection close

Autodesk Industry Collection AEC je baziran na BIM tehnologiji. Čini ga set alata namenjenih planiranju, projektovanju i izgradnji svih vrsta građevinskih objekata.

Autodesk Revit
Autodesk Revit close

1 Autodesk Revit Napravi upit Autodesk® Revit® Autodesk Revit je softver namenjen BIM (Building information modeling) procesu i bazira se na parametarskoj izradi 3D modela koji predstavlja sistem informacija, omugućava brzu i efikasnu koordinaciju i saradnju između projektantskih timova, eliminisanje grešaka i simulaciju i analizu projekta u realnom okruženju pre izgradnje samog objekta.   Autodesk […]

AutoCAD
AutoCAD close

Biti efikasan je deo svakodnevnog rada sa softverom AutoCAD koji je vodeći i u svetu najviše korišćen softver za skiciranje, izradu detaljnih tehničkih crteža i kompletnih projekata.

AutoCAD LT
AutoCAD LT close

1 AutoCAD LT Napravi upit Razlika izmedju Autocad i Autocad LT. Prikazane su prednosti AutodCAD design Suite paketa u odnosu na AutoCAD i AutoCAD LT. Focus Computers na društvenim mrežama