Graitec CADKON+ Basic
Graitec CADKON+ Basic close

1 CADKON+ Basic Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

StudioARS URBANO Polygon
StudioARS URBANO Polygon close

1 StudioARS URBANO Polygon Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

StudioARS URBANO Canalis
StudioARS URBANO Canalis close

1 StudioARS URBANO Canalis Napravi upit Urbano Canalis je kompletno rešenje za projektovanje  sistema odvoda padavinskih i otpadnih voda Moguće je brzo, jednostavno i detaljno projektovati sve  vrste sistema. Zahvaljujući brzini, dinamičkom modelu i  drugim zajedničkim karakteristikama Urbano softvera, proces projektovanja teče glatko i efikasno. Detaljan opis funkcija: Neposredno određivanje nivelete. Postoji više neposrednih metoda za […]

StudioARS URBANO Hydra
StudioARS URBANO Hydra close

1 StudioARS URBANO Hydra Napravi upit Urbano Hydra je sveobuhvatno programsko rešenje za projektovanje vodovodnih sistema. Moguće je brzo, jednostavno i detaljno projektovanje svih vrsta vodovodnih sistema. Zahvaljujući brzini, dinamičkom modelu i drugim zajedničkim karakteristikama Urbano softvera, proces projektovanja teče glatko i efikasno. Hidraulični proračun vodovodnog sistema bazira se na opšte prihvaćenom softveru za hidraulične […]

InfraWorks
InfraWorks close

1 InfraWorks Napravi upit Autodesk Infraworks, je program namenjen onima koji žele napraviti brze i efektne vizualizacije svojih projekata, s naglaskom na projekte niskogradnje, obzirom da Autodesk ima niz programskih rešenja za vizualizaciju u visokogradnji. U ovom su programu, međutim, poštovane specifičnosti projektovanja u niskogradnji (kao što su npr. tačno geopozicioniranje objekata, veličina zahvata u […]

Autodesk AEC Collection
Autodesk AEC Collection close

Autodesk Industry Collection AEC je baziran na BIM tehnologiji. Čini ga set alata namenjenih planiranju, projektovanju i izgradnji svih vrsta građevinskih objekata.

AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Civil 3D close

Poseduje sve alate potrebne za obavljanje slozenih analiza i projektovanje u oblasti niskogradnje.

AutoCAD
AutoCAD close

Biti efikasan je deo svakodnevnog rada sa softverom AutoCAD koji je vodeći i u svetu najviše korišćen softver za skiciranje, izradu detaljnih tehničkih crteža i kompletnih projekata.

AutoCAD LT
AutoCAD LT close

1 AutoCAD LT Napravi upit Razlika izmedju Autocad i Autocad LT. Prikazane su prednosti AutodCAD design Suite paketa u odnosu na AutoCAD i AutoCAD LT. Focus Computers na društvenim mrežama