AutoCAD Civil 3D

Poseduje sve alate potrebne za obavljanje slozenih analiza i projektovanje u oblasti niskogradnje. Namenjen je specifičnim inženjerskim disciplinama, kombinuje CAD funkcionalnost, manipulaciju tačkama, formiranje, analize i vizuelizaciju digitalnih modela terena DTM-a. Omogućava i rad sa parcelama i formiranje trasa linijskih objekata.

Danas jedini raspolozivi softver koji kreira jedinstveni inženjerski model sa dinamičkim, inteligentnim odnosom između objekata. To je jedini softver Autodesk-a kojim se može analizirati pokrivenost terena telekomunikacionim, radio vezama. Sadrži kompletan AutoCAD, AutoCAD MAP 3D i Survey modul za geodeziju.

Karakteristike:
AutoCAD® Civil 3D podrazumeva sledeće prednosti:

  • automatizovanu izradu projekata
  • moćan dinamički model
  • baziran je na softveru AutoCAD
  • uključuje Survey
  • uključene su sve funkcije AutoCAD Map 3D