Sofistik je softverski paket za statičku i dinamičku analizu građevinskih konstrukcija metodom konačnih elemenata (FEM). Sastoji iz više modula čijom kombinacijom se dobijaju specijalizovni paketi za analizu različitih tipova konstrukcija: mostova, tunela, zgrada, lakih konstukcija, geotehničkih konstrukcija …

Centralno jezgro programa čini baza podataka CDB u koji moduli upisuju i iz koje čitaju podatke, počev od modela, preko opterećenja pa sve do rezultata.

Podržani su sledeći standardi:
DIN
EuroCode
British standard
SIA 162
BS 8110
BS 5400
AASHTO
OENORM
Indian
Chinese
Russian

Jedna od velikih pogodnosti SOFiSTiK-a je modeliranje direktno iz AutoCAD-a pomoću grafičkog modula SOFiPLUS Za modeliranje mogu se koristiti sve AutoCAD komande, a pomoću prostornih obbjekata mogu se modelirati najrazličitije prostorne konstrukcije. Pored ovog načina modeliranja su još i tekstualni modeler WinTeddy sa moćnim jezikom CADINP i windows aplikacija WinAQUA za projektovanje i proračun tipskih poprečnih preseka.

ANALIZA

Analiza konstrukcija vrši se zavisno od izbora tipa konstrukcije. Postoje tri osnovna sistema:

Rešetke 2D/3D resavaju se modulima serije STAR koje imaju i svoje podvarijante

STAR2 i STAR3 ako je potrebno izvesti analizu po teoriji II reda ili ako treba da uzeti u obzir tečenje i skupljanje betona.

Pločaste konstrukcije (ploče i zidovi) resavalju se modulom SEPP

Prostorne konstrukcije rešavaju se serijom ASE modula, koji isto kako moze da ima
svoje varijante ASE1 … ASE4 za sofisticiranu analizu konstrukcija.

Dimenzionisanje se obavlja modulima AQB i AQBS za prednapregnute i kompozitne (spregnute) konstrukcije, a BEMESS dimenzioniše armirano betonske i čelične konstrukcije.

Za nalaženje maksimalnih i minimalnih statičkih veličina, naperzanja i reakcija koristi se modul MAXIMA.

Dinamička analiza obavlja se modulima DYNA/DINR. Moguća su četiri tipa analize konstrukcija:

  • Modalna
  • Spektralna
  • Harmonijska
  • Analiza realnog zemljotresa