StudioARS URBANO Raster i Vector
StudioARS URBANO Raster i Vector close

1 StudioARS URBANO Raster i Vector Napravi upit Urbano Raster & Vector su rešenja za baratanje velikim  brojem rasterskih ili vektorskih podloga.    U građevinarstvu se tokom projektovanja koriste razne  podloge: karte, planovi, katastarski planovi, slike i sl. Podloge se obično vežu uz crtež kao rasteri, DWG datoteke, DWG podloge, PDF dokumenti i slično. CAD  programi uključuju […]

StudioARS URBANO Polygon
StudioARS URBANO Polygon close

1 StudioARS URBANO Polygon Napravi upit Focus Computers na društvenim mrežama

StudioARS URBANO Canalis
StudioARS URBANO Canalis close

1 StudioARS URBANO Canalis Napravi upit Urbano Canalis je kompletno rešenje za projektovanje  sistema odvoda padavinskih i otpadnih voda Moguće je brzo, jednostavno i detaljno projektovati sve  vrste sistema. Zahvaljujući brzini, dinamičkom modelu i  drugim zajedničkim karakteristikama Urbano softvera, proces projektovanja teče glatko i efikasno. Detaljan opis funkcija: Neposredno određivanje nivelete. Postoji više neposrednih metoda za […]

StudioARS URBANO Hydra
StudioARS URBANO Hydra close

1 StudioARS URBANO Hydra Napravi upit Urbano Hydra je sveobuhvatno programsko rešenje za projektovanje vodovodnih sistema. Moguće je brzo, jednostavno i detaljno projektovanje svih vrsta vodovodnih sistema. Zahvaljujući brzini, dinamičkom modelu i drugim zajedničkim karakteristikama Urbano softvera, proces projektovanja teče glatko i efikasno. Hidraulični proračun vodovodnog sistema bazira se na opšte prihvaćenom softveru za hidraulične […]